måndag 3 februari 2014

Utveckla ledarskapet

När jag är ute på skolorna i Örebro slås jag av hur olika ledarskapet är, beskrivs och lyfts fram. På många skolor märks det direkt att ledarskapet är tydligt och på andra lyser det igenom att det finns mer att önska.

För mig är ledarskapet centralt. Både det som rektorn ska stå för i tydlighet och utveckling av det pedagogiska arbetet på skolan samt det som varje lärare ska stå för i sin undervisning. För mig är det mycket viktigt att varje skola har en rektor som har tid för sitt ledarskap av lärarna på skolan och som tar ansvar för den pedagogiska utvecklingen.

Många lärare som jag möter beskriver för mig att det inte finns tid för pedagogiska diskussioner på skolorna i Örebro. En del har träffar men då går mycket av tiden åt till att diskutera praktiska problem istället för pedagogik. En del beskrivet att de har diskussioner men inte strukturerat. Detta måste vi ändra på.

Vi måste ge lärare tid att reflektera, både tillsammans och i grupp, över hur pedagogiska utmaningar ska lösas. Vi måste se till att lärare får kompetensutveckling och kontinuerligt har diskussioner om aktuella pedagogiska problem tillsammans med sina kollegor .

Besparingarna i Örebros skolor de senaste åren är en av orsakerna till att läget är så pressat ute på våra skolor. Rektorer får lägga ner allt för mycket tid på att få ekonomin att gå ihop och att lösa praktiska problem. Vi Moderater har konstant sagt nej till besparingarna som gjorts och vi har i tre år lagt betydligt mer pengar på skolan än den styrande S-majoriteten. Vi har dock hela tiden varit för satsningen på Utvecklingsorganisationen i Örebro som nu lanserar Ledarakademin där rektorer och förskolechefer ska träffas och lära tillsammans.

Alla elever ska ha en skicklig lärare är en av huvudpunkterna i Moderaternas skolkampanj som startar idag – Att satsa på skolans ledarskap är för mig en viktig del i detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar