söndag 16 februari 2014

Lokala politiker måste prioritera skolan

Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund, skrev den 7/2 i NA om utmaningar han ser i Örebros skolor och att lösningen är att staten tar över ansvaret. Nya Moderaterna delar Tidemans bild av skolan.

Vi ser att besparingarna i Örebros skolor har gjort lärarnas arbetssituation näst intill ohållbar och att tid saknas för att ge alla elever tillräckliga kunskaper inför framtiden. Vi ser hur resurserna till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vaktmästare, speciallärare mm, är för snålt tilltagna och gör vardagen tungjobbad och stressig för lärarna.

Tror man på Thomas Esbjörnssons resonemang i NA den 11/1 om att det saknas ekonomiska resurser i Örebro för att kunna satsa på skolan är det en rimlig slutsats att skolan borde förstatligas. Tyvärr far Esbjörnsson med osanning.

Sedan omvalet har Nya Moderaterna lyckats prioritera fram 110 miljoner mer till satsningar på skolan. Det har vi gjort därför att vi är säkra på att en bra och rättvis skola, som rustar alla elever inför framtiden, också bygger ett tryggt Örebro. Dessa satsningar har Socialdemokraterna sagt nej till för att istället lägga pengarna på skrytbyggen och spektakel.

I årets budget har vi lagt totalt 50 miljoner mer på skolan än majoriteten, bland annat för att på sikt kunna minska klassernas storlek så att alla elever hinner bli sedda av sina lärare. För att öka förutsättningarna för våra elever att uppnå sina livsdrömmar vill Nya Moderaterna även att de ska garanteras årlig studie- och yrkesvägledning från skolår sju.

Det är viktigt att varje elev i Örebro känner sig trygg och inte är rädd eller orolig för att bli utsatta för mobbning och trakasserier. För att uppnå det vill vi bland annat ge skolorna i uppdrag att öka vuxennärvaron på rasterna.

De utmaningar som finns i Örebros skolor ska vi ta på allvar. Men, det är utmaningar som vi löser bäst här i Örebro. För att klarar det krävs en politisk ledning som är beredd att prioritera rätt och ta ansvar. Nya Moderaterna är det partiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar