torsdag 27 februari 2014

Nya Moderaterna satsar på skolan

Skolan seglar upp som en av de viktigaste frågorna i höstens val vilket jag välkomnar. För oss Örebromoderater har skolan alltid varit en prioriterad fråga och under denna mandatperiod har vi konsekvent gjort satsningar på skolan i vår budget för Örebro Kommun.

Nya Moderaterna har en tydlig skolpolitik i Örebro. Vi anser att det behövs mer kunskap i skolan. Vi vill ge skolorna i Örebro uppdraget att se till att varje elev klarar skolans mål och går ut grundskolan och gymnasiet med minst godkända betyg i alla ämnen. För oss är det också viktigt att alla elever är trygga i skolan. Vårt mål är att ingen elev ska drabbas av mobbning eller kränkningar i Örebros skolor.

För att uppfylla dessa mål måste besparingarna på skolorna i Örebro upphöra och mer pengar tillföras. Besparingarna på skolan i Örebro har gjort lärarnas arbetssituation blivit näst intill ohållbar. Vi ser hur resurserna till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vaktmästare, speciallärare mm, är för snålt tilltagna och gör vardagen tungjobbad och stressig för lärarna.

Vi måste se till att lärare får vara lärare och att de har tid att förbereda lektioner, reflektera och utvecklas pedagogiskt. Lärares administrativa uppgifter måste minska och tiden mellan lärare och elev ökas för att fler elever ska lyckas nå kunskapsmålen.

Vi måste också se till att alla elever hänger med i skolarbetet – Det extra stöd som vissa elever behöver ska sättas in så tidigt som möjligt. Att vänta blir alltid dyrare och leder till att eleven får allt svårare att nå skolans mål.

Barnen är vår framtid och att ge dem en skola som klarar sitt uppdrag är, enligt min mening, politikens främsta uppgift. Varje elev har rätt till lärare som möter dem med höga förväntningar, ser elevens potential och får dem att utvecklas. Får Nya Moderaterna ditt förtroende lovar vi att satsa på skolan i Örebro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar