fredag 7 mars 2014

Fler speciallärare = BRA!

Vi måste ta PISA-resultaten, att de sämsta eleverna halkar efter ännu mer, på allvar och därför är det bra att Alliansregeringen gör en satsning på att utbilda fler speciallärare. Detta är en konkret handling för att förbättra för de elever som behöver extra stöd.

När jag är ute och besöker skolorna i Örebro så är det just detta som pedagogerna trycker på. Att allt fler elever har behov av stöd och att det inte finns resurser ute på skolorna att ta hand om alla. Resurserna som fattas är tid men också rätt kompetens. Även lärarfacken har påtalat för mig att det finns ett stort behov av fler speciallärare i Örebro.

Vi måste se till att göra rätt från början. Varje elev har rätt till en bra lärare som ser elevens behov och som kan anpassa undervisningen så att eleven tar till sig kunskap. Därför är det viktigt att det finns speciallärare som kan hjälpa ordinarie lärare i arbetet med den enskilde eleven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar