onsdag 12 mars 2014

S säger nej till att underlätta inför flytten från Karro

På dagens möte med Gymnasienämnden sa Socialdemokraterna nej till vårt förslag att ge personalen extra resurser för att klara flytten från Karolinska skolan. Det är anmärkningsvärt att en redan överansträngd personalgupp, som nu också ska göra flytt-jobbet, inte får del av de pengar som sparas!

Den politiska majoriteten i Örebro har tillsammans med berörda tjänstemän tagit beslut om evakuering av Karolinska skolan för att under ett år renovera skolan. En renovering är nödvändig och att personal och elever slipper vistas i lokalerna under den tiden tycker vi Moderater är bra.

Vad som framgått från skolans personal är att de till stora delar är eniga i att beslutet som tagits är det bästa för skolan just nu. De ser också fram emot att komma tillbaka till nyrenoverade lokaler. Men vi hör också kommentarer om att en redan mycket ansträngd personalgrupp nu ska hantera flytten till Risbergska skolan. Detta oroar oss.

Då förvaltningens kostnader för hyra rimligtvis måste minska när Karolinska skolan utryms anser vi att en del av dessa pengar bör gå tillbaka till verksamheten. Vi anser att skolledningen ska få pengar att använda till öronmärk resursförstärkning i samband med flytten. Detta för att personalen på skolan ska orka ta tag i den ökade arbetsbelastning som flytten kommer att innebära.

Moderaternas förslag var att ge Karolinska skolan två miljoner kronor i resursförstärkning för att klara flytten – Till detta sa den styrande S/KD/C-majoriteten NEJ!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar