torsdag 20 mars 2014

Fokus på kunskap

Vi moderater har, till skillnad från Socialdemokraterna, alltid sagt att skolans främsta uppgift är att förmedla kunskap. I nuvarande skoldebatt påstår S annorlunda. S har närmat sig kunskapslinjen vilket är bra men att påstå att de alltid stått för kunskapsfokus i den svenska skolan är helt felaktigt.

Kursändringen som S gjort inledde Mona Sahlin våren 2007 och därefter har S mer och mer närmat sig Allianspartierna i skolfrågan. Det är bra. Vi behöver vara eniga i att kunskap i skolan är viktigt och en väsentlig del i Sveriges möjlighet att fortsatt vara ett välfärdsland.

På lokal nivå här i Örebro har dock S en bit kvar. Man pratar visserligen om kunskap (exempelvis är det en enorm skillnad på S i Örebro och S i Kumla som knappt tog ordet kunskap i sin mun under de fyra år som jag var Kommunalråd där) men man är otydlig och man pressar skolorna till bristningsgränsen med besparingar.

I sina mål för skolorna i Örebro anser S att 80% av eleverna ska klara skolans mål samt att minst 80% av eleverna ska känna sig trygga i skolan. För mig är detta absurt! För mig finns endast målet 100% - Alla elever ska nå skolans mål och varje elev ska känna sig trygg i våra skolor!

Menar man allvar med att skolan ska klara sitt uppdrag måste förutsättningar ges. Då duger det inte att spara! I dagens NA skriver Thomas Esbjörnsson att S i Örebro minsann satsar på skolan. Han hänvisar sedan till bygge av förskolor och renoveringar av skolor samt en central utvecklingsorganisation.

För information så måste kommunen förse sina invånare med förskoleplatser och det är väl rimligt att skolor renoveras. Satsningen på utvecklingsorganisationen är ett förslag som kommer från förvaltningen och som vi är vi helt överens om.

De påstådda satsningarna bleknar när förskollärare och lärare går på knäna ute i verksamheten. Stora barn- och elevgrupper, små resurser till elever med behov av särskilt stöd och ständiga diskussioner om besparingar gör att många pedagoger säger att kvalitén inte kan säkras. Jag blir bekymrad menad ansvarigt Kommunalråd sitter nöjd med sina investeringsinsatser!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar