måndag 24 mars 2014

Mer kunskap i skolan

Alliansens partiledare skriver idag på DN.debatt om nya förslag inom skolan. Denna gång är det betyg från skolår fyra, slopande av utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, test av läskunnigheten i första klass samt att nationella prov ska rättas externt.

Detta är bra förslag som ligger helt i linje med det som vi Moderater tog beslut om på vår partistämma i höstas. Förslagen ligger också helt i linje med den politik för ökat kunskapsfokus och minskad administration som vi Örebromoderater driver.

Jag tror på tidigare betyg. Det är bra att elever och föräldrar får reda på hur det ligger till så tidigt som möjligt. Att få ett konkret och tydligt besked efter fyran istället för som idag två år senare tycker jag är bra. Vi måste avdramatisera betygen och se dem som ett bra verktyg i elevernas kunskapsresa.

Att införa kunskapsmålet att alla elever ska kunna läsa i skolår ett är bra. Vi måste se till att varje elev tidigt knäcker läskoden då förståelsen av en text är en förutsättning för alla ämnen i skolan. I Örebro har vi sedan några år fokus på detta och det går faktiskt riktigt bra. Det ska bli intressant att se hur detta framöver påverkar elevernas möjligheter att klara skolan.

Att minska lärarnas administration är välkommet. Vi måste se till att lärare får vara lärare och i minsta mån administratörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar