måndag 31 mars 2014

HBTQ och skolan

Hur bemöter vi andra människor? Är det med förutfattad mening om hur personen ifråga är och hur den lever sitt liv eller är vi öppna och låter varje människa själv få berätta vem han/hon är?

Detta och mycket mer diskuterades idag när skolfolk i Örebro fick utbildning i HBTQ-frågor.

Frågor om normer och bemötande i skolans värld är viktiga. Jag anser att skolan egentligen inte har någon ursäkt för att inte arbeta med detta. Att sexuell läggning och identitet ska inkluderas i värdegrundsarbetet är för mig självklart. Om inte skolan lär ut att all kärlek är OK kärlek vem ska då göra det? Viktigt är också att skolan säger OK till alla sorts familjer.

Många HBTQ-personer mår förskräckligt dåligt i unga år. Detta måste vuxna i skolan lära sig att se och våga göra något åt.

Värdegrundsarbetet kräver en långsiktig tanke och är något som varje skola, rektor och lärare måste jobba med varje dag. På skolorna måste det alltid pågå en dialog om att alla människor ska behandlas lika. Det ska inte spela någon roll vem du är, varifrån du eller dina föräldrar kommer, vem du blir kär i eller hur din familj ser ut. Alla behövs och alla ska accepteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar