måndag 7 april 2014

Ja till IT och datorer - NEJ till ofinansierade satsningar

Under denna vecka beslutar skolnämnderna i Örebro om en IT-satsning. Syftet är att förskolan och skolan i Örebro ska få likvärdiga förutsättningar för skolutveckling med stöd av IT. En Örebromodell har tagits fram som syftar till att göra en satsning på pedagogisk utbildning och inköp av modern teknik för att kunna vidareutveckla verksamheten.

Man menar att Örebros skolor med hjälp av IT kan öka verksamhetens innovativa förmåga och kvalitet i att förmedla relevanta kunskaper till dagens och morgondagens ungdomar och därmed nå ökad måluppfyllelse. Detta är bra och jag håller med – Jag vill ha en modern skola.

MEN ännu en gång skapas inte rätt förutsättningar!

Vackra kloka planer, bra tänkt men INGA pengar skickas med. Istället ska skolorna ta detta från befintlig budget, en budget som S-majoriteten redan har sparat i…
Hur väl rimmar detta med att få till likvärdigheten?

Kan det innebära att skolan får en dator men måste göra sig av med en lärare? Ja, inte vet jag. Vad jag vet är att rektorer och pedagoger som jag har pratat med inte gillar denna så kallade satsning. Skolorna vill inte tvingas till investeringar som de inte får pengar till!

Vi Moderater säger ja till fler datorer och en modern undervisning men vi kräver att skolnämnderna, och därmed skolorna, ska få full kompensation från Programnämnden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar