torsdag 10 april 2014

Ge våra fritids en chans!

Socialdemokraterna i Örebro har under de senast tre åren sparat på skolan vilket självklart har fått konsekvenser. En tydlig konsekvens som jag ser är att skolorna skär ner på kringresurser, SYV, elevhälsa, vaktmästare mm - Vilket gör att lärarna får det tyngre.

En grupp som också har det tungt i Örebros skolor är personalen på våra fritidshem. Verksamheten har granskats av kommunens revisorer som nu riktar skarp kritik mot verksamheten. Ansvarigt Kommunalråd, Thomas Esbjörnsson (S) menar att han sedan länge kännt till problemen med bl.a. stora grupper. Frågan är om han nu, efter denna rapport, äntligen är villig att göra något?

Jag har träffat personal som jobbar på fritids – De är många gånger rätt uppgivna. De har ambitioner och vilja att göra så mycket mer än de får möjlighet till. Men tiden att planera existerar oftast inte, resurserna är små och grupperna är alldeles för stora.

Det "lustiga" i detta är att föräldrar och barn ofta är nöjda (även om många väljer att tidigt sluta vara på fritids). Man kan fråga sig om de vet hur det skulle kunna vara om verksamheten bedrevs med klara mål, tydligt pedagogiskt tänk och mer personal…

För mig är det viktigt att all verksamhet som finansieras med skattepengar är bra och genomtänkt. För mig är det orimligt att personalen på fritids inte ges möjlighet att planera sin verksamhet. Vi kan heller inte fortsätta att ha så stora grupper och så lite personal som vi har idag. Vi måste vara villiga att avsätta resurser så att Fritidshemmen kan bedrivas enligt sin läroplan.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar