söndag 13 april 2014

Trygga barn lär sig mer

På dagens NAdebatt anser Bert Stålhammar att vi politiker måste börja intressera oss för skolans fostrande roll. Jag undrar vad han egentligen menar. Menar han att vi ska betona att skolan ska uppfostra barnen, att vi ska skärpa kraven på värdegrundsarbete eller menar han att vi inte förstår att skolan har ett uppdrag att jobba med värderingar?

Men jag förstår, och håller med, Stålhammar i hans resonemang om konsekvensen av att unga människor inte får med sig demokratiska värderingar in i vuxenlivet. Och visst är det viktigt att ungdomar har goda förebilder.

Jag anser att föräldrar ska uppfostra sina barn. Det är dock viktigt att samhället stötar de föräldrar som är osäkra i sin roll. Jag tror att detta är bra att börja med tips och råd redan på barnavårdscentralen dit alla blivande föräldrar kommer. Jag är också positiv till att fortsätta, vidareutveckla och utöka, de föräldrautbildningar som redan finns.

Förskolan och skolans roll är att från början sätta gränser och noga berätta för eleverna hur man beter sig i skolan - vad som är OK och vad som inte är OK. Jag anser att varje skola,varje rektor och varje pedagog måste jobba med värdegrundsarbetet varje dag. Alla barn ska bemötas med respekt, både från andra elever och från personalen, allt annat är oacceptabelt.

All personal på skolan ska veta vad de ska göra när en situation uppstår. Vi Moderater anser att vuxna i skolan ska ha en plikt att ingripa när en elev blir, eller känner sig, kränkt.

Vi Moderaterna har frågan högt upp på vår agenda - Vi vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar i Örebros skolor och anser att . Trygga barn lär sig merInga kommentarer:

Skicka en kommentar