tisdag 22 april 2014

Lärare ska ägna sig åt undervisning

Igår la Miljöpartiet ett förslag om att utvärdera de nationella proven. Jag vet att de är kritiska till provens existens och många, däribland Björklund och SvD:s ledarskribent befarar att MP vill ta bort proven.

Att ta bort de nationella proven är ett synnerligen korkat förslag. Att göra de Nationella proven enklare att hantera vore dock bra. Detta föreslår jag i en motion som Kommunfullmäktige behandlar imorgon och det föreslår också regeringen i sin vårbudget.

Alliansregeringen vill digitalisera proven och införa viss extern rättning – det är bra men kommer först om några år.

Jag har i en motion föreslagit att utreda om central rättning av de nationella proven i Örebro är möjligt, till vilket S-majoriteten säger ja. Det är bra eftersom våra pedagoger måste få mer tid till att undervisa. Det är också kul att få en motion bifallen!

Nya Moderaterna i Örebro vill att lärare ska vara lärare och inte administratörer. Därför har vi också föreslagit, i en annan motion som även den behandlas imorgon, att kommunen ska se över om vi kan få ner de administrativa uppgifterna som tynger våra pedagoger. Denna motion vill dock S-majoriteten inte bifalla...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar