fredag 11 april 2014

Varje elev har rätt till kunskap

Varje barn har rätt till kunskap. Varje barn har rätt att göra sina egna val och hitta sin egen väg oavsett vad han eller hon har för bakgrund.

Därför är skolan så viktig. Därför måste kunskapen stå i första ledet och därför måste varje elev mötas med höga förväntningar. Det värsta en lärare kan göra i mötet med en elev är att ha en förutfattad mening!

Ingången ska alltid vara att alla kan lyckas - Det är Nya Moderaternas ambition med Örebros skolor.   
Vi är för det fria skolvalet och friskolor men vi är tydliga med att alla skolor ska vara bra. Alla skolor, kommunala som friskolor, ska hålla en hög kvalité. Det ska inte spela någon roll vilken skola du väljer eftersom vår uppfattning är att varje elev har rätt till en bra skolgång.

Vi har höga krav – Vi tror att med rätt förutsättningar och med tydliga mål så kan våra kommunala skolor höja sina resultat. Skolorna ska ha tillräckligt med resurser och en frihet att driva sin verksamhet efter egna förutsättningar. Politiken roll är att tala om vad vi vill, ställa krav och hela tiden följa upp.

Som Maria Ludvigsson skrev i söndagens SvD är det viktigt att möjliggöra social rörlighet. Nya Moderaterna vill göra det möjligt för människor att leva ett liv i innanförskap och vi anser att skolan  är ett av de viktigaste verktygen.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar