tisdag 18 mars 2014

Bra att skapa förutsättningar för färre elever per klass

Efter regeringens kommande satsning på färre elever per klass diskuteras om detta är en klok satsning eller inte. OECD:s Pisaansvarige Andreas Schleicher dissar förslaget och menar att vi istället ska satsa på lärarna.

Visst ska vi satsa på lärarna. Kompetensutveckling och rätt pedagog på rätt ställe är väsentligt för att våra elever ska klara skolan. Men jag tror att vi också måste få ner antalet elever per klass. Det är orimligt för en pedagog att klara allt för stora grupper, hinna se alla och anpassa undervisningen så att varje elev kan nå sin fulla potential.

Det gäller dock att definiera vad en lämpligt stor grupp är – och det är olika beroende på vilka barn man har i gruppen. Anpassningen bör också ske efter vilka lärare som finns, skolans pedagogik och hur det för övrigt är på skolan. Det är alltså en fråga för verksamheten men ambitionen och resurserna måste komma från oss politiker.

I Örebro har vi generellt för stora klasser och detta beror på att S-majoriteten sparat på skolan. En snålt tilltagen elevpeng förutsätter stora grupper. I Örebro är det viktigare att verksamheten klarar sin budget än att alla elever klara skolans mål! De styrande har nämligen målet att 80% av eleverna ska klara skolans mål…

För oss Moderater är prioriteringen konstig. Vi avsätter mer pengar, för år 2014 +50 miljoner, till skolorna i Örebro och vi har målet att alla elever, 100%, ska klara skolans mål. Vi tror att färre elever per pedagog kommer öka förutsättningarna för varje elev att få minst godkända betyg. Därför välkomnar vi Alliansregeringens besked.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar