måndag 10 mars 2014

Förskolan i fokus

Det är klokt att i största möjliga mån göra rätt från början. Därför är gårdagens besked från Alliansregeringen om en satsning på förskolan välkommet.

I Örebro brottas förskolorna med allt för stora barngrupper, för lite resurser och en politisk majoritet som under denna mandatperiod, varje år, sparat på förskolan. Personalen går på knäna och gör uppror för att vi politiker ska förstå att nu räcker det!

Vi Moderater satsar i år och även tidigare år mer på förskolan och då främst på att få ner antalet barn per grupp. För detta blir vi hånade av den styrande S/KD/C-majoriteten som menar att vi inte inser vidden av kostnaderna. Jag anser att Örebros styrande majoritet inte inser vidden av konsekvensen när de sparar på förskolan och skolan i Örebro!

För mig är det viktigt att göra rätt från start. Jag vill att grupperna i förskolan ska vara så små att personalen har möjlighet att se varje barn. Antalet barn per grupp kan variera, det beror självklart på vilka barn som finns i gruppen. Vi har dock sagt att målet ska vara max 15 barn per grupp. Det är också viktigt att ha kompetent personal, ett bra ledarskap samt att ge frihet till varje förskola att utveckla sin verksamhet.

Satsningen som regeringen gör innehåller en utökning av förskollärarutbildningen, förstärkt tillsyn, statligt stimulansbidrag för mindre grupper, förlängt förskolelyft och ökat fokus på ledarskapet genom ett förskolechefslyft. Allt detta är ett bra komplement till de kommunala satsningar som vi Moderater kommer att göra i Örebro om vi får förtroendet nästa mandatperiod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar