söndag 23 mars 2014

Bra skolledare ger oss bra skolor

Kom ihåg skolledarna och reglera i skollagen att huvudmannen måste ge skolledarna tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag, anser ett antal rektorer/förskolechefer på NA-debatt idag. Skribenterna pekar på oroande hög arbetsbelastning och att många skolledare vill byta jobb.

Att skolledarna har stor betydelse för elevernas resultat är jag den förste att skriva under på. Det krävs en bra rektor som leder lärarna så att lärarna kan leda eleverna i deras kunskapsresa. I Örebro har vi många exempel på att detta redan idag fungerar, bl.a. Virginska skolans Idrottsprogram, Hannaskolan och Stora Mellösa skola.

Det krävs ett strategiskt långsiktigt tänk, engagemang och mod för att forma en bra verksamhet. Vi behöver skolledare som har förmågan att skapa ett klimat på skolan som gör att de får lärarna med sig, öppnar upp för dialog kring pedagogisk utveckling och ser till att lärarna rör sig åt samma håll. Det krävs tydlighet från rektorerna vad som krävs av varje person som jobbar på skolan.

Att leda lärare är en svår uppgift. Pedagoger är ofta starka individer med god förmåga att argumentera för sin sak och traditionen har under lång tid varit att läraren ensam basar över sitt klassrum. För att klara nutidens pedagogiska utmaningar måste lärare ta hjälp av varandra och andra professioner på skolan (speciallärare, elevhälsa mm), för att klara sitt uppdrag. Läraryrket har gått från ensamarbete till lagarbete och detta ställer krav på rektorerna.

För att allt detta ska vara möjligt måste rektorerna ha tid till det pedagogiska ledarskapet. För detta måste de få kompetensutveckling och resurser. Jag tror på ge varje skola mer frihet att göra sin grej, forma sin verksamhet efter egna förutsättningar. Jag vill öka möjligheten till att skolorna drivs som intraprenad och jag vill fördela mer kommunala resurser till skolan. Vi måste få ett stopp på besparingarna i Örebros skolor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar