fredag 21 februari 2014

Sveket mot eleverna

Skolexperter pekar på elevers egna arbete som en av de stora missarna som svensk skola har gjort de senaste 20 åren. De menar att när undervisningen i helklass, ledd av duktiga pedagoger, minskat och ersatts av enskilt arbete blev följden det stora kunskapstappet i bl.a. matematik som vi nu ser hos svenska elever.

Jag förstår inte varför detta skedde (jag var inte med och hade någon insyn i skolan då) och för mig verkar det självklart att många elever på detta sätt borde lära sig mindre. Arbetssättet gynnar väl bara de elever som förstår allt efter en kort genomgång…

Det är bra att vi nu får insikt och ändrar inriktning. Det gäller bara att skolans huvudmän tar till sig detta och sätter fokus på frågan. Vi måste använda skolans viktigaste resurs – lärarna – på ett klokt sätt. Allt annat är ett svek mot eleverna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar