onsdag 19 februari 2014

Bättre lärare – bättre skola

Rubriken på detta inlägg är densamma som ledaren i dagens NA. Så sant – det är i mötet mellan lärare och elev som det händer!

I rapporteringen från gårdagens OECD-rapport/analys av svensk skola lyftes lärarna fram som den starkaste faktorn för en bra skola. Man säger att hur man använder resurserna är avgörande och inte hur mycket pengar man satsar. Vidare menar man att antalet elever per klass inte spelar någon roll om läraren inte presterar. Visst ligger det en hel del i dessa slutsatser.

Vi måste ha bra lärare. Varje elev har rätt till en kompetent pedagog som har förmågan att anpassa undervisningen så att eleven förstår och kan utveckla sina kunskaper på bästa sätt. För att åstadkomma detta måste tid finnas för lärare att förbereda sig, reflektera och få kompetensutveckling. Viktigt är att detta kan ske på arbetstid tillsammans med andra pedagoger. Jag tror på dynamiken i ett arbetslag som litar på varandra och som kan diskutera pedagogiska utmaningar.

En viktig del som jag anser att Maria Ludvigsson missar i dagen SvD är betydelsen av att kringresurserna i skolan dragits ner. Fungerar inte kuratorer, studie- och yrkesvägledare (SYV) eller maten så blir det svårt för lärarna. Elever med problem måste få hjälp av elevhälsan. En fungerande SYV gör att elevers felval i studieinriktning minskar. Hungriga elever har svårare att ta till sig undervisningen.

När det gäller hur resurser används så handlar det mycket om att gräva där man står. Jag tror att vi har mycket att vinna om skolor får frihet att utvecklas efter egna förutsättningar och göra ”sin grej”. I Örebro ser vi hur intraprenaderna lyckas med att få ekonomin att gå ihop, ha lärare som trivs och bra skolresultat.

När det gäller antalet elever per klass tror jag för Örebros del på en minskning. Det handlar om resurser där dagens skol/elevpeng gör att skolorna måste ha för många elever per klass för att få ekonomin att gå ihop. Jag tror att vi måste se till att skapa ekonomiskt utrymme för en flexibilitet så att skolorna på ett bättre sätt kan anpassa antalet elever per grupp efter vad som är lämpligt.

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar