måndag 24 februari 2014

Fysiskt aktiva barn klarar skolan bättre

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för att vi ska må bra. Att träna regelbundet men också att ta tillvara på tillfällena till vardagsmotion har betydelse. Igår togs detta upp i svt och idag skriver Dan Andersson på debattsidan i SvD.

Föräldrar har ett stort ansvar för att ge sina barn ett aktivt liv. Det är viktigt att barn tidigt introduceras för träning men också att lära sig att fysik aktivitet är en naturlig del av livet och att det inte alltid behöver vara organiserad. Det gäller att tidigt hitta glädjen i att röra sig och att ha kontroll över sin kropp. Jag läste en forskningsrapport som pekade på att människor som under sin barndom fick en naturupplevelse tillsammans med en fysisk aktivitet (ex skidåkning eller att gå i skogen) hade större benägenhet att fortsätta med detta i vuxen ålder.

Vi vet, genom Bunkefloprojektet, att elever som är fysiskt aktiva i en timme under skoldagen presterar bättre och för mig är det därför naturligt att skolan ska ta detta ansvar. Vi måste uppgradera ämnet Idrott och hälsa och ge idrottslärare på våra skolor det erkännande de förtjänar. Många gånger är ämnet Idrott och hälsa styvmoderligt hanterat då skolledningen inte inser hur viktigt ämnet är och i vilken utsträckning det faktiskt påverka andra ämnen.

I Örebro föreslår vi Moderater att vi ska ge några skolor i uppdrag att under ett år ge eleverna en timmes organiserad fysisk aktivitet per dag. Detta för att se effekten och hur det rent praktiskt kan gå till.

Jag tror också på att mer släppa in idrottsföreningar för samarbete med skolornas fritids. Det borde vara en win-win situation där skolan får hjälp med bra aktiviteter och föreningen har möjlighet att locka till sig fler aktiva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar