onsdag 5 februari 2014

Vågar inte S visa sanningen?

Allt för ofta hör vi om elever som har problem att hänga med i skolarbetet men att insatser sätts in allt för sent. Dessutom kan vi i olika rapporter läsa att den största insatsen till elever i behov av särskilt stöd görs i slutet av högstadiet.

Ingen elev ska behöva gå igenom skolan utan att få den hjälp och det stöd som den behöver. Har elever behov av särskilt stöd har de rätt till stöd och det är viktigt att insatserna sker så tidigt som möjligt. Tidiga insatser är dessutom oftast billigare eftersom problem tenderar att växa sig större ju längre tiden går. För en elev kan tidpunkten för när insatsen görs vara livsavgörande.

För de flesta som har inblick i svensk skolan är detta känt och något vi ständigt pratar om – vikten av tidiga insatser. Vi Moderater påtalar detta i den politik vi går till val på – Tidigare och mer extra stöd till de elever som behöver det.

För att klargöra hur det ser ut i Örebro föreslog jag idag på mötet med Programnämnd Barn och utbildning att förvaltningen ska redovisa hur det särskilda stödet är fördelat per skolår.

Jag tyckte inte att frågan var speciellt kontroversiell. Rent av tog jag det som självklart att S-majoriteten skulle säga ja till förslaget. Uppgiften borde vara intressant för varenda skolpolitiker i Örebro som värnar om elevernas framgång. Men icke – S sa nej!

Vill inte S se hur det ser ut i Örebro? Är det inte intressant att få en helhetsbild över detta? Eller är det så att de inte vågar visa sanningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar