tisdag 14 januari 2014

S bör ta sitt ansvar för skolorna i Örebro

Idag tar Håkan Bergman (S) på NA debatt avstånd från att Socialdemokraterna har något som helst ansvar för resultaten i svensk skola. Att de dåliga PISA-resultaten, mätta 2012, är Alliansregeringens fel ska han som oppositionspolitiker säga, men för den skull behöver det inte vara sanningsenligt…

Tyvärr är det så att det inte finns några snabba lösningar när det gäller skolresultat. Man måste jobba smart och långsiktigt. Det gäller att fokusera på kunskap och se till att fånga upp elever som halkar efter.

Alliansregeringens reformer infördes 2011-2012 – det är orimligt att dessa ska ha gett effekt i mätningarna som gjordes 2012. Trots detta basunerar socialdemokraterna ut att allt är Alliansregeringens fel och att de har inte tagit ansvar.

Jag väntar tålmodigt på att Alliansregeringens alla reformer ska få effekt i skolorna i Örebro men jag inser samtidigt att vi som kommunpolitier kan agera och påverka lokalt. Jag är övertygad om att vad vi lokalt sätter för mål och förväntningar har betydelse. Dessutom hävdar jag bestämt att resurserna och förutsättningarna vi ger lokalt har betydelse.

Det är dags för Socialdemokraterna att sluta skjuta skolans problem i Örebro ifrån sig och börja ta ansvar! Vad har S gjort för att minska antalet elever per klass i skolorna i Örebro? Vad har S gjort för att sätta in tidiga insatser för de elever som hamnar efter? Vad gör S för att stärka kringresurser (specialpedagoger, kuratorer, SYV:ar m.fl.) som stöttar upp lärarnas arbete?

Socialdemokraterna pressar skolorna i Örebro till bristningsgränsen. Besparingar och nonchalans präglar politiken som förs vilket gör att det bubblar av missnöje på alla nivåer inom skolan. Förskoleupproret följs nu av ett skoluppror medan Socialdemokraterna påstår sig stå utan ansvar. Det är ansvarslöst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar