onsdag 8 januari 2014

Bra förslag för Örebro

Idag presenterade Alliansregeringen nya förslag som jag tycker på ett bra sätt kommer att förstärka svensk skola och då speciellt för oss i Örebro. Det handlar om att tidigarelägga skolstarten ett år och därmed införa en 10-årig grundskola. Vidare kan skolplikten förlängas med upp till ett år för de elever som inte klarar målen i grundskolan samt att elever som inte klarat gymnasiebehörigheten i alla ämnen ska få möjlighet till obligatorisk sommarskola och tenta av enstaka ämnen.

För oss i Örebro län som ligger sämst till i skolresultat är detta bra åtgärder. Att tidigare börja skolan och ta tillvara på barnens vetgirighet tycker jag är ett lysande förslag. Det är skillnad på förskoleklass och skola och jag tror att vi har mycket att vinna på med att införa en mer strukturerad undervisning för barnen från sex års ålder. En tioårig grundskola är dessutom vad de flesta europeiska länder har.

Förslagen om att förlänga skolplikten för att se till att elever får behörighet till gymnasiet är bra. Detta är ett av de stora problemen vi har dag. Elever som kommer oförberedda till gymnasiet och inte klara av studierna.

Att dessutom ha en sommarskola för att ge möjlighet att under sommalovet läsa upp sina betyg är en bra chans för de elever som hlkat efter i enstaka ämnen.

Nu ska dessa förslag utredas i en grundskoleutredning som ska vara klar sommaren 2015. Jag hoppas att utredningen klarar upp allt kring detta då förslagen skulle innebära ett lyft för eleverna i Örebro.

DN
svt
Radio Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar