fredag 10 januari 2014

Vi Moderater stödjer lärarnas krav

Idag genomförde Lärarförbundet i Örebro en manifestation för bättre arbetsmiljö i skolan. Tyvärr var jag inte på plats av privata skäl så jag vill på detta sätt uttrycka mitt och Moderaternas stöd.

Lärarna ställer krav på att rensa lärarnas skrivbord, låta lärare vara lärare och att tillföra större resurser till skolan, vilket Nya Moderaterna redan föreslagit i sin budget. I budgeten för 2014 satsade vi 50 miljoner mer än den socialdemokratiska majoriteten på programområde Barn och Utbildning.

Vi har i tre års tid sagt nej till Socialdemokraternas nedskärningar på skolan. Under 2014 ligger deras besparing på 10 miljoner och det är klart att så stora nedskärningar slår mot undervisningen och lärarnas arbetsvillkor.

Jag har besökt 50 förskolor och skolor under det gångna året för att lyssna på lärarna. Deras besked är klart och tydligt vart jag än kommer. Klasserna och barngrupperna är för stora, men ingen gör något.

Vi moderater har i vår budget föreslagit att 50 miljoner mer ska satsas på skolan. En stor del av den satsningen går till att minska barngruppernas och klassernas storlek. Det gör vi för att en rättvis skola bygger ett rättvist och tryggt samhälle.

Tvärsnytt
NA
Lärarnas nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar