fredag 6 december 2013

Läslyft = BRA!

En dramatisk politisk vecka avslutas med ett riktigt snöoväder – Känner mig trygg på kontoret på Rådhuset när snön yr över Stortorget men oroas av alla rapporter om olyckor på våra vägar…

Opinionsundersökningar och PISArapporter har denna vecka inte gjort någon Moderat speciellt glad och sen har vi tumulten i Riksdagen med oppositionens agerande i frågan om sänkt brytpunkt för statlig skatt. Dock finns det ljuspunkter. I Örebro ser vi att stödet för Moderaterna växer och vad gäller PISA så vi har ännu inte sett effekten av Alliansregeringens skolreformer.

Vi ska ta till oss resultatet av PISA och fundera vad som kan göras bättre med rapporten som underlag. Jag oroas över att läsförståelsen är så dålig och att elever med dåliga resultat halkar ännu mer efter. Det är inte bra! Vi måste lokalt skärpa oss. Vi måste lyfta upp skolan högt på den politiska agendan i varje kommun och se till att vi fokuserar på rätt saker.

Det duger inte att spara på skolan som S-majoriteten i Örebro gör! Behåll resurserna eller helst öka resurserna. Se till att ha några få tydliga mål med vad skolorna ska åstadkomma i kommunen. Pratat om målen, följ upp målen och ställ de skolor till svars som inte uppnår dessa mål. Politiken måste få besked om vad som behövs för att målen ska uppnås.

Titta på goda exempel - Vad gör de som lyckas? Hur kan vi använda den kunskapen för att lyckas i fler skolor? Prata väl om skolan och se till att tidigt sätta in stöd för de elever som halkar efter. Det är både enklare och billigare!

Ett positivt besked, som bör ge effekt i de brister som PISA-resultaten visat, gav regeringen i början av veckan. Alliansregeringen satsar 300 miljoner på ett läslyft. Syftet är att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning. Detta är bra!

Lärarnas Riksförbund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar