måndag 16 december 2013

Nolltolerans mot mobbning

Det är bra att Thomas Esbjörnsson (S) i sitt svar, i NA 8/12, skriver att mobbning i skolan är allvarligt och oacceptabelt. Problemet är att han i den Socialdemokratiska budgeten, som Kommunfullmäktige röstade igenom i oktober, anser att det är acceptabelt att vart femte barn i Örebro upplever mobbning när de är i skolan.

Det är under rasterna som den mesta mobbningen sker. Vi politiker har ett stort ansvar när det gäller att säkerställa att alla barn mår bra under hela skoldagen. Därför vill Nya Moderaterna bland annat att skolorna ska redovisa hur de organiserar sitt arbete med rastvakter. Vi tycker att detta är precis lika självklart som att skolorna idag redovisar sina betygsnivåer inför nämnden. Genom att säkerställa att fler vuxna är närvarande under rasterna kan Örebros skolor bli en trygg plats för alla barn, och inte bara för 80 procent. När barn mår bra och känner sig trygga lär de sig också mer.

För att kunna bedriva ett hållbart och aktivt arbete mot mobbning och kränkningar i skolan måste vi tillsätta tillräckligt med resurser. Den Socialdemokratiska majoriteten har dock under en längre tid gjort upprepade nedskärningar på skolan, samtidigt som de gjort stora satsningar på betong och den politiska organisationen. Vi Moderater prioriterar annorlunda och satsar 50 miljoner mer i vår budget på skolan och på att alla barn ska känna sig trygga i Örebros skolor.

Något som inte heller är trovärdigt är att Esbjörnsson konstant väljer att skylla ifrån sig och peka på politiken som förs i Stockholm. Skolan är en kommunal angelägenhet och som den främst ansvariga skolpolitikern i Örebro är det hög tid för Esbjörnsson att börja ta ansvar för den politik som förs av honom och den Socialdemokratiska majoriteten.

Inget barn ska behöva känna en klump i magen inför att gå till skolan på morgonen. Inget barn ska heller behöva känna ängslan över att gå ut på skolgården när det är rast av rädsla för att bli slagen eller hotad. För oss Moderater är det självklart att det ska råda nolltolerans gällande mobbning och kränkningar i alla Örebros skolor. Detta är en viktig del i ett tryggt Örebro som håller ihop och där politiken tar sitt ansvar. Örebro har fått ett nytt trygghetsparti. Vi heter Nya Moderaterna.

1 kommentar:

  1. "Detta är en viktig del i ett tryggt Örebro som håller ihop och där politiken tar sitt ansvar"
    Den dag politiker är så politiskt mogna att de börjar samarbeta för en trygg skola i stället för att använda våra barn som politiska slagträn kommer mobbning att bli historia. Mvh Claes Jenninger www.jenninger.se.

    SvaraRadera