onsdag 18 december 2013

S sparar på en utsatt elevgrupp

På Kommunfullmäktige har vi idag haft en diskussion om S-majoritetens besparingar på välfärdens allra innersta kärna - eleverna på Samhällsprogrammet för elever med autismdiagnos (SpA).
Denna lilla elevgrupp, idag 17 elever, fick, liksom alla andra elever, flytta från WUC när skolan lades ner. De hamnade på Risbergska skolan och sedan dess har personalgruppen minskats rejält.

När vi diskuterade nedläggningen av WUC så lovade ansvarigt Kommunalråd, Thomas Esbjörnsson, att denna elevgrupp skulle få samma resurser och lika funktionsdugliga lokaler på den nya skolan. Så har det inte blivit.

Personalgruppen som jobbar med SpA är bekymrad. De menar en helhetssyn för elevgruppen saknas. Vidare menar de att kvalitén är mycket svårt att upprätthålla då resurser inte längre finns för att jobba med den sociala samvaron. Enkelt uttryckt så är det viktigt att rasterna fungerar för att få till en vettig undervisning. Det de behöver är en fritidspedagog.

Att Socialdemokraterna i Örebro gör besparingar på skolan vet nog Örebroarna. Men att de så kraftigt sparar på verksamheten för en mycket utsatt elevgrupp är nog okänt för de flesta. Att detta dessutom görs trots att de stått i Kommunfullmäktige och lovat att det inte skulle ske är beklagligt och anmärkningsvärt. Alla skämskuddar i världen räcker inte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar