torsdag 19 september 2013

Inga svar om skolstopp

På gårdagens Kommunfullmäktige hade vi en lång debatt om huruvida Socialdemokraternas inställning, att kommunen ska ha ett avgörande inflytande vid friskoleetableringar, innebär ett skolstopp i Örebro. Frågan grundar sig också på det faktum att skrivningarna som den S-majoriteten gör till Skolinspektionen, när Örebro kommun ska yttra sig över etableringar, är mer negativa än nödvändigt.

Jag tror på den kommunala skolan likväl som jag tror på friskolor.  Alla skolor ska vara bra skolor och en konkurrens om eleverna tror jag gör att alla skärper sig. Min övertygelse grundar sig i att vi människor är olika och därför är det viktigt att det finns fler än ett alternativ att välja på.

Att kommunen skulle ha ett veto vid skoletableringar anser jag är fel. Det är Skolinspektionen som ger tillstånd till skolor att starta och det är viktigt att besluten grundar sig på kvalité och inte på kommunpolitikers rädsla för att konkurrensutsätta den egna verksamheten. Att få till ett bättre samråd mellan kommunen och de fristående skolorna som önskar starta, vilket är det som Friskolekommittén föreslår, tycker jag är klokt.

S
ocialdemokraterna har varit med i Friskolekommittén men går trots detta emot och hävdar kommuners rätt att säga nej till en friskola. Men Thomas Esbjörnsson ville inte diskutera frågan. Han menade att åsikten är rikspolitik och inte hör hemma i Kommunfullmäktige!

Jag anser dock att mina frågor är relevanta (jag fick ju Kommunfullmäktiges tillstånd att ställa dem!). Jag värnar Örebroelevernas rätt till alternativ och de yttrandena vi lämnar till Skolinspektionen har betydelse för nya skolors möjlighet till etablering i vår stad.

Följande frågor ville Thomas Esbjörnsson inte svara på:
1. Varför vill du inte att fler gymnasiefriskolor ska få öppna?
2. Varför skulle det vara svårare att hantera elever från en nedlagd friskola än eleverna från WUC?
3. När finns det, enligt din mening, utrymme för fler gymnasiefriskolor?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar