fredag 27 september 2013

Gör skollunchen till en del av skoldagen

I veckan deltog jag i en diskussion arrangerat av Hushållningssällskapet som handlade om mat och offentlig upphandling. Det var en intressant diskussion om hur vi kan hantera upphandlingsreglerna för att få till inköp av råvaror som är både svenska och närproducerade. Det går om politiken sätter ner foten och utformar policydokument till upphandlande personalen som de kan använda som stöd i sitt val av leverantör.

 Jag styrde snabbt in diskussionen till att handla om maten till elever i skolan. Den maten ska vara god och näringsriktig och viktigt är då vilka livsmedel som används. Svenskt är bra på många sätt. Vi har en bättre djurskyddslagstiftning än andra länder. Jag är övertygad om att djur som har haft det bra ger ett bättre kött som smakar bra. Om vi vill ha en svensk livsmedelsproduktion måste det offentliga handla svenskt. Ur miljösynpunkt är det klokt att handla svenskt då maten får färdas kortare sträckor.

 Att maten i skolan är viktig tycker nog de flesta. Eleverna måste äta för att klara sin skoldag och ta in de kunskaper som förmedlas. Därför ska skolmaten vara god och näringsriktig men väsentligt är också att den intas utan stress och i en trevlig miljö. Här kan mer göras.

 Jag vill att skolmaten ska vara en del av elevernas skoldag (vilket även Berntsson och Backrud-Hagberg i onsdags skrev om i Dagens Samhälle). Jag tror att om lunchen inte är en rast utan en del i undervisningen kan man exempelvis på engelskalektionen innan prata om maten på engelska, eller på lektionen i samhällskunskap diskutera vad matsvinnet kostar samhället.

 Om eleverna inte har rast i samband med lunchen tror jag att det blir mindre stress. En annan förutsättning för lugn och ro kring skolmaten är att det finns personal som äter tillsammans med eleverna. Vuxna som kan föregå med gott exempel vad gäller bordsskick, som kan konversera och skapa trivsel kring borden. En förutsättning för det är att personalen inte behöver betala för den mat som de äter tillsammans med barnen.

En sista del i att skapa trivsel och möjlighet för att eleverna ska vilja äta ordentligt är att matsalarna på våra skolor är trevliga att vara i, fräscha och med normal ljudnivå.

Vi måste höja skollunchens status! En bra start är att rektorer, tillsammans med kostansvarig personal, planerar in skollunchen som en del av undervisningen.


Helena Jonsson, LRF m.fl. skriver den 30/9 på SvD debatt om hur viktigt det är att veta var köttet vi äter kommer ifrån. EU:s märkningsregler har betydelse för kvalitén på maten i våra skolor.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar