onsdag 4 september 2013

S i Örebro måste ta sitt ansvar för skolan

Jag skriver idag på NA debatt, tillsammans med Anders Åhrlin och Ulf Södersten,  ett svar på Socialdemokraternas inlägg den 24/8.

Socialdemokraterna i Örebro fortsätter med sina löften om en bättre skola dock utan att ta ansvar för den nedskärningspolitik de genomför i Örebro.  I sin debattartikel skriver Baastad, Esbjörnsson och Bergman att de tillsammans med Örebro Universitet vill utveckla en övningsskola. Detta är bra och något som alla lärarutbildningar, efter Alliansregeringens initiativ, kan ansöka om.

Vad vi dock inte ställer upp på är den skeva bild som debattartikeln ger över de satsningar som Alliansregeringen har gjort. Reformer som ger Sveriges skolor ett tydligt fokus på kunskap och bättre förutsättning för alla elever att klara skolan. 

Det är oärligt mot väljarna när Socialdemokraterna ignorerar det faktum att det i Örebro är deras ansvar att fördela resurserna till Örebros skolor och därmed ge varje elev den skolgång de har rätt till.

Moderaterna visade med sin budget 2012 att de nu genomförda nedskärningarna på skolan var onödiga och orättvisa. Socialde
mokraterna valde att säga nej för att istället lägga pengar på asfalt och betong. Följden blev anställningsstopp och köpstopp för Örebros skolor.  Thomas Esbjörnsson beslutade också att hårdhänt och plötsligt lägga ner Örebros bästa gymnasieskola, WUC.

2013 fanns det ekonomiskt utrymme att ge skolan tillbaks vad den förlorat under 2012. Men även denna gång fick barnen ge vika för betongen. Av de 30 miljoner som skolan skars ner med gavs bara 18 miljoner tillbaks. De s.k. satsningarna var nästan bara underfinansierade uppdrag som gav fina rubriker men urholkade skolans resurser för det grundläggande pedagogiska uppdraget.

Moderaterna har under tiden fört en offensiv och ansvarstagande skolpolitik. Vi har i vår budget lagt förslag för att minska antal barn per grupp i förskola och skola. Vi vill också ta fram en färdplan för att få ner barngruppernas storlek till Skolverkets rekommenderade 15 barn. 

Vi har föreslagit att skolan ska ledas av några få konkreta mål inriktade på kunskap och elevernas prestationer istället för den snårskog av luddiga målsättningar som idag styr Örebros skolor. Vi vill satsa på ett strukturerat arbete för att motverka mobbning och kränkande behandling, och har tagit initiativ till att alla skolor ska arbeta mot kränkningar och grooming på nätet.

Valet 2014 är ett viktigt val för Örebro. Det är ett val mellan ett Socialdemokratiskt parti som skär och sparar på skolan och oss Moderater som ser behov av förändring. Vi vill ha en jämlik skola som ger alla barn chansen att lyckas i livet. Moderaterna vill bygga ett rättvist Örebro med en stark skola som bas. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar