lördag 29 juni 2013

Det fria skolvalet skapar ett nödvändigt förändringstryck

Idag på NA debatt svarar jag Ingemar Berglund som i sin artikel, den 16/6, åter igen utmålar rätten att välja skola som orsaken till de problem vi har i Örebros skolor. Det är naturligt att man i tider av nedskärningar försöker hitta syndabockar men det fria skolvalet är bra och skapar ett nödvändigt förändringstryck på den kommunala skolan.

Jag är för en stark kommunal skola men det förutsätter att det finns resurser och politisk vilja. Så är det inte i Örebro idag. Samma dag som den socialdemokratiska majoriteten vill köpa in sig i Karlskogas biogasbolag för dyra pengar meddelar man att år 2014 kommer att innebära lika stora nedskärningar som genomfördes 2012. Den gången drabbades de kommunala skolorna av köpstopp och anställningsstopp samt att Örebros bästa gymnasieskola, WUC, lades ner.

En stark kommunal skola förutsätter enligt min mening att vi tar ansvar genom att styra med några få konkreta mål istället för den uppsjö av målsättningar som finns idag. Vi vill ta efter Sollentuna och bestämma oss för att alla våra elever ska uppnå minst godkänt i alla ämnen, att meritvärdena ska bli högst i landet och att inget barn och ingen elev ska utsättas för mobbning, våld eller kränkningar i skolan.

Vår åsikt är klar. Skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag. Alla barn, oavsett bakgrund har samma rätt att nå sin fulla potential. Det är inget vi uppnår genom att begränsa elevers och föräldrars valfrihet, utan genom tydligt ledarskap, höga förväntningar och tillräckliga resurser.

Forskning visar att en klart bidragande orsak till att elever från områden som präglas av stort utanförskap i högre grad misslyckas med skolan är att skolan förväntar sig att de ska göra det. Så är det även i Örebro. Socialdemokratiska politiker är stolta över att 72% av eleverna i Vivallaskolan får godkänt i alla ämnen och accepterar därmed att en dryg fjärdedel inte har det. Vi är inte nöjda med det. Vår grundskola är nioårig med fem skoldagar varje vecka, vi ska se till att alla barn får godkänt i alla ämnen.

Resurserna måste vara tillräckliga, vilket de inte är idag. Varje skola tilldelas 3000 kr per elev som ska gå till särskilt stöd för enskilda elever med större behov. Det är ett system som visat sig inte fungera. Vi har pratat med föräldrar vars barn inte fått det stöd de lagligen har rätt till, eftersom resurserna saknats. Så får det helt enkelt inte vara.

Moderaterna har i samtal med Örebroarna utvecklat en skolpolitik för hela Örebro. Det är en politik som stödjer det fria skolvalet och som arbetar för att våra kommunala skolor ska ha högsta kvalité och stå sig väl i konkurrensen. Mot detta står de som vill spara på skolan och stoppa friskolor. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar