torsdag 20 juni 2013

Jag är nöjd först när alla elever klarar skolans mål

John Johansson (S) skriver i sin debattartikel i NA den 13/6  om Vivallaskolans utveckling och att 30 procent av skolans nior efter detta läsår inte har uppnått behörighet att studera vidare. Med detta verkar Johansson vara nöjd.

Jag håller med om att det är viktigt att se utvecklingen och den positiva trend som resultaten på skolan visar. Men vi moderater kan inte vara nöjda förrän alla elever har nått målen och fått minst godkända betyg. Allt annat är ett misslyckande.

För att alla elever ska nå målen behövs, förutom duktiga och engagerade lärare, även ett tydligt och ansvarstagande ledarskap från politiken. Så är det inte i Socialdemokraternas Örebro. Här får skolan stå åt sidan till förmån för stora ekonomiska satsningar på betong och allt fler skrytbyggen. Medan de under fjolåret genomförde omfattande nedskärningar på skolan väljer man nu att satsa 160 miljoner på en elithall i Vivalla. Dessa prioriteringar rimmar riktigt dåligt med Johanssons påstådda ambitioner.

När den styrande socialdemokratiska majoriteten som Johansson tillhör genomför neddragningar tar vi moderater ansvar och satsar 30 miljoner mer på skolan i årets budget. Satsningarna som vi gör på skolan skapar de förutsättningar som behövs för att alla barn ska ges samma möjligheter att lyckas i livet och inte dömas till ett liv i utanförskap.

Det handlar om att ha höga ambitioner och tydliga mål - varje skola, varje lärare och varje elev ska mötas av höga förväntningar. Det handlar om att vi ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och kunna anpassa undervisningen. Det ska inte spela någon roll vilken utbildning, inkomst eller bakgrund ens föräldrar har, skolan ska ha ett tydligt ansvar att göra det möjligt för alla elever att uppnå sin fulla potential.

Jag har varit ute och träffat många lärare som arbetar i Örebro. Lärarna jag har mött är både kompetenta och mycket engagerade, men berättar ofta att de inte får tiden att räcka till för undervisning och det viktiga mötet med eleverna. Det är helt enkelt för mycket av andra uppgifter som tar deras tid. Detta måste det bli ändring på. Skolans uppdrag ska vara tydligt, att ge våra barn och ungdomar den viktiga kunskap de behöver för framtiden. För att detta ska vara möjligt behövs resurser, inte nedskärningar.

Vi moderater är tydliga med vad vi vill. Medan John Johansson och Socialdemokraterna prioriterar att lägga pengarna på betong, samt nöjer sig med att 30 procent av eleverna inte klarar målen, satsar vi moderater på välfärden och är nöjda först när alla elever når minst godkända resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar