söndag 2 juni 2013

Skattehöjningar löser inga problem!

Idag går Lena Baastad på NA debatt till attack mot Alliansregeringen och främst oss moderater. Att kritisera regeringen är ett av Lena Baastads uppdrag, hon ska vara kritisk och påvisa att det S föreslår är det bästa för svenska folket.

Men det är en falsk bild som hon målar upp och det är märkligt att hon, liksom många andra socialdemokrater, är så kritisk mot jobbskatteavdragen samtidigt som inga förslag finns att ta bort dem! Om inte jobbskatteavdragen fungerar varför tar man då inte bort dem?

I sin artikel skriver Baastad att S inte vill minska statens inkomster – Nej det har vi nog förstått! Ni kommer att höga skatten för företag med 30 miljarder, ni kommer att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga och ni kommer att göra det mindre lönsamt att arbeta.

S säger sig vara för jobb och arbete men varför säger de då nej till vissa jobb? Den servicesektor som växt fram sedan Allianregeringen införde Rut och Rot samt halverade restaurangmomsen riskerar att dö sotdöden om S hamnar i Rosenbad.

S vill minska klyftorna i samhället men säger nej till fler ungdomsjobb och en växande servicesektor! S säger att de ska satsa på skolan samtidigt som de i Örebro kommun sparar för fullt på våra barn!

Nej Lena Baastad, bättre argument måste till för att vinna valet 2014!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar