onsdag 12 juni 2013

Pengar till undervisning

På dagens möte med Gymnasienämnden bestämdes att den kommunala gymnasieskolan ska bedriva Estetprogrammet på en skola istället för, som idag, på två. Det är Karolinska skolan som får ta emot alla elever från hösten 2014 och vi moderater är i denna fråga överens med majoriteten.

I hela landet går söksiffrorna upp för Estetprogrammet men inte i Örebro. En anledning är antagligen att programmet finns på två skolor vilket inte attraherar eleverna. Nu ändrar vi på det och det är bra. Att valet föll på Karro har flera anledningar: ekonomi, läget och möjlighet till samverkan med Kulturskolan.

Lokaler är en viktig fråga för skolorna i Örebro. Inom förskolan är det brist och inom gymnasieskolan är det överskott…  I båda fallen är det viktigt att ha en flexibilitet, i tid se behoven och att samarbeta mellan skolor och förvaltningar. Att inte ha koll på lokalerna leder till höga kostnader vilket gör att vi får mindre pengar till undervisning.

Jag är förundrad över den konstiga situation vi hamnat i vad gäller gymnasiet. För sent reagerade vi (jag säger vi även om jag inte var med) på att elevkullarna skulle gå ner och turerna kring Rudbeck och WUC har starkt bidragit till den dåliga ekonomin.

För mig är det viktigt att alla skolor i Örebro är bra. De kommunala skolorna ska stå sig väl i konkurrensen med den privata och därför är det viktigt att vi har koll på slantarna. Vi ska se till att pengarna satsas på kvalité i utbildningen och inte på tomma lokaler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar