onsdag 26 juni 2013

Skollokaler värdiga våra barn

Skolans största resurs är lärarna - min tro är stark på att en bra lärare kan göra underverk. Men skolmiljön har också stor betydelse för barns lärande och för att våra lärare ska kunna göra ett bra jobb. Att vistas i trista miljöer där färger flaggar, där det drar och luktar mögel gynnar inte lärande.

Uppdraget att fixa en miljö värdig våra barn har företaget Futurum i Örebro kommun. De äger och förvaltar alla kommunala skolor och för att deras uppdrag ska kunna genomföras behövs tillräckligt med pengar. Att pengarna inte räcker för att klara de mest akuta behoven rapporterar nu Radio Örebro.

Lena Baastad säger att de 100 miljoner som tillförts får räcka trots att hon vet att de gör det! Allt handlar om prioritering - vad man vill satsa på och vad man inte vill satsa på. Vi moderater ville ge ytterligare 30 miljoner till Futurum för att de ska komma lite längre under 2013 - S prioriterade annat.

Det är många politiska styren som har ansvar för att skollokalerna är i det skick de är i Örebro. Men detta är ingen ursäkt för att idag inte ta tag i problemen på ett relevant sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar