tisdag 18 juni 2013

Gör teknik intressant för tjejer

Det är inte mycket till tidning som landar på hallgolvet dessa dagar. Både NA och SvD verkar ha skrivkramp och det går fort att läsa igenom dem på morgonen...

Sommarläsning brukar dock innebära chans till läsning av positiva reportage.Det skrivs om kollo, sommaraktiviteter, positiva arrangemang i sommarstaden och andra ofta, ska erkännas, mindre intressanta saker när nyhetstorkan slår till med full kraft fram i juli. Jag gillar dock de positiva reportagen.

Idag skriver NA om Teknikskola för tjejer. Det är ett arrangemang för tjejer på högstadiet och syftet är att locka dem till teknikutbildningar. Detta är riktigt bra. Tänk om det fanns när en annan var ung! Att ge unga tjejer denna chans till inblick i ämnen som teknik och naturkunskap det är klokt tänkt av skolan. Universitetet är med och tidigare har företag sponsrat lägret, i år vet jag inte hur det är med just det.

I Örebro har vi fler som söker Teknikprogrammet på gymnasiet nu än för några år sedan men vi behöver ständigt se till att fler tjejer vill och vågar söka. Att få pröva på under ett läger på lovet eller att delta på KomTeks kurser som barn är bra sätt att öka intresset för teknikutbildningar.

    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar