måndag 3 juni 2013

Vi behöver en tydlig styrning av Örebros skolor

Idag svarar jag på NA debatt Ingemar Berglund ang styrning av skolan:

Ingemar Berglunds kontrareplik är förtjänstfull i sin historiska tillbakablick. Få, om ens någon, läroplan lämnas onämnd. Den har dock mycket liten bäring på de utmaningar vår skola möter idag.

Det viktigaste för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är inte styrdokumenten utan engagemanget från politiker, rektorer och lärare. Det är här skolpolitiken i Örebro brister. För den socialdemokratiska majoriteten är inte skolan främst en väg till ett rättvist samhälle utan verkar istället ses som en kassako att ösa ur när det behövs pengar till betong och skrytbyggen.

I kombination med nedskärningarna har man valt att motarbeta valfriheten genom att hävda omfattande organisatoriska och ekonomiska svårigheter, ibland till och med när en etablerad friskola vill utöka sin verksamhet med ett enskilt program. Örebros skolor blir inte bättre av att friskolorna blir färre.

Här har vi moderater i Örebro idéer för en bättre skola i Örebro som går utanpå alla skollagar och läroplaner. Det handlar helt enkelt om att styra med ett fåtal tydliga mål och att bestämma sig för att skolan i Örebro är viktig. Vi ska vara tydliga med att skolan ska ge samma förutsättningar till arbetarens dotter som arkitektens son. Ingen annan åtgärd bygger bättre ett rättvist samhälle än en stark skola.  
En del av Örebros skolor är i ett oacceptabelt skick. Det handlar bl.a. om fasader som vittrar sönder och betonggrunder som spruckit. Moderaterna vill därför öka investeringstakten i våra skolor med 30 miljoner. Den socialdemokratiska majoriteten säger nej och väljer istället att bygga en elithall för 160 miljoner.

En viktig förutsättning för att växande barn ska lära sig något är att de äter ordentligt. Det går bara om lunchen sker med lugn, ordning och tydlig vuxennärvaro i matsalen. Vi moderater vill att alla barn, oavsett skola, ska ha rätt att äta tillsammans med en vuxen. Vi har därför föreslagit införandet av fri pedagogisk lunch på alla skolor i Örebro.

Vi tycker inte heller att det är i sin ordning att var femte barn inte har godkänt i alla sina ämnen. Man hör ibland politiker prata om att föräldrarna måste ta ansvar för sina barns skolgång. Frågan är var detta lämnar de barn vars föräldrar av olika anledningar inte tar ansvar för sina barns framtid. Vi får aldrig vika från målet att alla barn har rätt att nå sin fulla potential och att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen.

För det är just så vi bygger en ny och bättre skola i Örebro. Det är inte minskad valfrihet, inte heller ett ständigt fingerpekande om vem som skrev fram vilken läroplan och absolut inte fler nedskärningar. Vad skolan behöver är omfattande åtgärder för att alla barn ska få samma chans att nå sin fulla potential. Det handlar om bra lokaler att lära sig i, en trygg lunchmiljö och ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Så är det inte idag. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar