fredag 7 juni 2013

Låt lärare vara lärare

Idag rapporterar Ekot om den stora arbetsbörda som rättandes av de nationella proven innebär för lärare. Det är Lärarförbundet som reagerar och jag håller med. Låt våra lärare göra det de är till för - vara lärare!

De administrativa arbetsuppgifterna för våra pedagoger har ökat marknat de senaste åren. Alla lärare som jag träffar påpekar detta och ifrågasätter starkt om detta är vad vi som är huvudmän för skolan vill. Lärare vill undervisa, möta eleverna och inte vara administratörer. Lärarsekreterare efterfrågas och för mig låter det helt rimligt.

Alliansregeringen kommer nu med åtgärder som underlätta administrationen, minskning av skriftliga omdömen mm. Men lokalt måste vi också se över vad vi kan göra. Om detta har jag skrivit en motion  som S är negativa till. De menar att vi lokalt inte alls kan styra över de administrativa uppgifterna som vår pedagoger gör. Jag anser att de har fel!

 Dessutom har jag skrivit en motion om att utreda om de nationella proven i Örebro kan rättas centralt i kommunen. Att detta skulle underlätta för pedagogerna bör väl åtminstone de fackliga hålla med om.
1 kommentar:

  1. Jag håller med om att rättningen av de nationella proven är en stor del av lärares arbetsbelastning under vårterminen. Central rättning skulle ge en lättnad i denna arbetsbelastning, men samtidigt finns det fördelar med att t ex samrätta på skolan. Om det finns flera lärare på en skola som kan samarbeta om rättningen av de nationella proven, kan man genom de pedagogiska diskussioner som uppkommer också få till en utveckling av verksamheten och en ännu djupare förståelse av de krav som ställs i styrdokumenten (och som till och från är rätt luddigt formulerade).

    SvaraRadera