fredag 31 maj 2013

Satsa på lärarna!

I april var Catharina Tjernbergs klar med sin forskning om hur man lyckas med läs- och skrivinlärning. Den främsta framgångsfaktorn är en skicklig lärare som kan knyta ihop sina teoretiska kunskaper med sina praktiska erfarenheter och omvandla det till handling i klassrummet.

Detta är intressant – Allt kokar ner till en bra lärare!

Studien visar bl.a. att duktiga lärare har lärt sig av andra erfarna pedagoger. Detta måste vi ta fasta på. Ge tid pedagogiska diskussioner på varje skola! Se till att bygga bra lärarlag som tillsammans jobbar med den viktiga uppgiften att alla elever ska klarar minst godkänt. Ta vara på erfarna pedagogers kompetens och låt dem handleda nya lärare.

Att hjälpas åt i klassrummet, spegla varandra och ha en levande pedagogisk utveckling på skolan tror jag är saker som fungerar. För att detta ska fungera krävs ett tryggt klimat i lärargruppen, en stor portion mod och en tillit till varandra.

Ledarskapet är viktigt. En bra rektor tar sin uppgift som pedagogisk ledare på allvar och formar sina lärarlag på skolan. Vi politiker har här uppgiften att ge förutsättningar för det. Vi måste se till att vi i kommunen har ett tänk kring vilken sorts rektorer vi vill ha och vi måste ge rätt resurser till skolan.

För mig är det viktigt att vi har förtroende och höga förväntningar på att varje rektor kan utveckla sin skola. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar