lördag 25 maj 2013

Angående trygghet i skolan

Under flera dagar har NA skrivit om mobbning och otrygghet på Glanshammars skola och i dagens tidning skrivs om en konsult som ska skapa ordning på skolan. Dagens ledare tar också upp ämnet och manar på snabba åtgärder. Jag håller med. Varje dag som går är en dag för mycket.

Alla elever och föräldrar har rätt att kräva en värdig miljö för eleverna på varje skola. En arbetsmiljö utan mobbing och kränkningar. Detta är skolans ansvar och det är rektorn som ska leda arbetet.

Att det har varit oroligt i Glanshammars skola är vi många som vet och vi moderater har vid flera tillfällen i Skolnämnd nordost lyft frågan och bett om redovisningar. Jag vet att dessa frågor tar tid och att åtgärder sats in på skolan men jag vet också att Örebros politiska ledning är otydlig i dessa frågor.

I majoritetens måldokument är målet att 80% av eleverna i Örebros skolor ska känna sig trygga. Detta innebär att de säger OK till att 20% känner sig otrygga. För mig är detta helt oacceptabelt! För mig finns bara ett mål – Alla elever i Örebros skolor ska känna sig trygga.

I Örebro finns det trygghetsplaner på varenda skola men jag undrar hur de används. Större fokus, tid och resurser måste läggas på värdegrundsarbetet och att ha tydliga handlingsplaner när kränkningar sker. Varje vuxen på varje skola ska involveras, varje vuxen på varje skola ska veta och känna sitt ansvar, varje vuxen på varje skola ska veta vad de ska göra när något händer och de ska agera omedelbart. Det är rektorns ansvar att se till att trygghetsarbetet fungerar och den politiska ledningen ska vara tydlig med att inga kränkningar accepteras i Örebros skolor.

Jag har träffat elever som säger att vuxna väljer att inte se. Jag har mött föräldrar som får kämpa för att skolan ska uppmärksamma och agera mot mobbning. Elever uttrycker att många rastvakter hellre pratar med varandra än engagerar sig i eleverna. Jag har mött elever som säger att de inte vågar stå upp för en mobbad kamrat i ängslan över att själva bli nästa offer. Detta händer i Örebro idag.

Visst kan det vara bra med konsulter för att få igång arbetet men varje rektor på varje skola måste förstå att värdegrundsarbetet jobbar vi med varje dag och under hela dagen. Varje elev ska veta vad som gäller på skolan, vilka beteenden som inte är OK och hur man ska bete sig mot varandra. Elever och föräldrar ska veta att skolan snabbt reagerar och agerar när något händer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar