tisdag 21 maj 2013

Grundskolan är viktigare än gasbolag

På dagens möte med Kommunstyrelsen togs beslutet om ännu ett kommunalt bolag i Örebro och åter igen är det tillsammans med en annan kommun. Nu handlar det om att Örebro ska producera biogas tillsammans med Karlskoga Kommun – Till detta säger vi moderater nej.

Kommunala bolag har en viktig roll att spela i Örebros utveckling. Det kan handla om att ge människor möjlighet att bo och verka i Örebro eller att marknadsföra vår kommun.


Vi ställer oss dock tveksamma till hur Örebro blir en bättre kommun att bo i när vi satsar 26 miljoner i ett gasbolag i Karlskoga. Produktion av bränsle, även förnybart sådant, är en del av en global och fungerande marknad. Jag tycker inte att vår kommun har på den marknaden att göra!


S menar att vi måste äga och producera för att säkra tillgången till biogas. Jag gillar biogas och jag tycker det är det viktigt att kommunen och Örebroarna har tillgång till och använder biogas men jag är övertygad om att detta kan ske genom att vi skriver kontrakt med biogasproducenter. För mig är det t.o.m. helt OK att köpa biogas från Karlskoga kommun. Men, i min värld är detta inte likställt med att gå in som ägare i bolaget.

För varje kommunalt bolag som ska bildas måste man fundera på om det ingår i uppdraget vi fått av våra väljare. Vi moderater är övertygade om att Örebroarna hellre vill att kommunen möter skolans utmaningar än ger sig in i bränslebranschen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar