måndag 20 maj 2013

Valfrihet är bra för svensk skola

På dagens NA debatt svarar jag på Ingemar Berglunds artikel, från den 13/5, där han vill ta bort det fria skolvalet.

Skolan är den spjutspets som bygger ett samhälle som håller ihop. Det är genom att ha en bra skola vi utjämnar livschanser och ger alla barn samma chans i livet. Moderaterna i Örebro har därför valt att satsa 30 miljoner mer i årets budget än den styrande socialdemokratiska majoriteten. Vi sade också nej till de nedskärningar som rullades ut under fjolåret.

I en tid med nedlagda skolor, köpstopp och anställningsstopp är det naturligt att vi får en diskussion om hur resurserna fördelas. Det man glömmer bort då är att eftersom inga barn är lika så passar inte all pedagogik alla barn. Vi tror att det är föräldrarna som bäst vet vilken skola som passar deras barn, inte kommunen. Därför vänder jag mig emot Ingemar Berglunds resonemang som innebär att gå tillbaks till tiden med anvisningsområden och ett offentligt monopol på skolverksamhet.

Vi är inte heller överens med den socialdemokratiska majoriteten som bara vill tillåta friskolor där det finns brist på skolplatser. Socialdemokraterna vill också ge en kommun rätt att stoppa etableringen av en friskola. Här har den socialdemokratiska majoriteten i Örebro drivit en hård linje. Med hänvisning till elevutvecklingen ser man exempelvis inte plats för några nya gymnasieskolor under den här eller nästkommande mandatperiod.

Den restriktiva skolpolitiken är nödvändig för att genomdriva den nedskärningspolitik som präglar socialdemokraterna i Örebro. När alltmer ska byggas allt större måste välfärden betala för betongen. Det säger vi moderater nej till.

Vi står för konsekvenserna av våra beslut. Samhällsbyggnadsområdet kommer att få mindre resurser. De öronmärkta satsningar som vi vill göra har fokus på trygghet. Vi vill också minska den politiska administrationen ganska drastiskt. Det är prioriteringar som måste göras för att rädda välfärden.

Moderaterna vill stärka valfriheten. Vi tror att ju fler seriösa aktörer som vill bidra till att bredda och förnya vår skola desto bättre. Föräldrar vet bäst vilken skola och vilken pedagogik som fungerar för deras barn. Moderaterna tror också på en stark kommunal skola. Vi vill att Örebros skolor ska vara konkurrenskraftiga mot friskolorna. Örebros skolor ska ha mindre klasser, tydligare vuxennärvaro och ett mer strukturerat anti-mobbningsarbete än någon annan.

Jag har träffat hundratals lärare och annan personal i våra skolor. Det engagemang de visar för sina elever och sitt jobb är nästan lika imponerande som deras kompetens. Med rätt resurser och rätt prioriteringar kan Örebro kommuns skolor stå sig väl i konkurrensen med friskolorna.

Men då krävs ett ledarskap och en politisk ledning som tycker att varje barns rätt att kunna lyckas i livet är viktigare än elithallar. Skolan är välfärdens allra innersta kärna. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar