tisdag 14 maj 2013

Dags att prioritera fritids

Idag lyfter SvD problemet med stora grupper på fritids. Reportaget beskriver situationen i Stockholm men när jag är ute på skolorna i Örebro talar fritidspersonal om samma problem i Örebro. Stora grupper och lite personal gör det svårt att bedriva en vettig verksamhet.

Vad som också är ett problem är att personalen på fritids sällan har tid att planera verksamheten. De som jag har träffat jobbar i skolan under dagen och de har absolut ingen tid för att förbereda vad som ska hända när skoldagen är slut och fritids ska börja.

Med dessa förutsättningar blir inte fritids så bra som fritids borde vara och tendensen är att familjerna så fort som det bara går väljer att låta barnen gå hem direkt efter skolan.

Jag är övertygad om att pedagogerna på fritids inte vill annat än att göra ett bra jobb, fixa med massor av intressanta aktiviteter och verkligen ge eleverna en meningsfull eftermiddag varje dag i veckan. Tyvärr är det få kommuner som prioriterar fritids och ger dem rätt förutsättningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar