fredag 3 maj 2013

Lokalt ansvar för skolan

Idag skriver Löfven m.fl. på DN debatt om svensk skola. Det är bra att S har vaknat i skolfrågan men frågan är vem om tar dem på allvar… Ett parti som raserade den svenska skolan och införde flumskolan påstår nu att Alliansregeringen inte tar sitt ansvar. Ja, man slutar inte att förvånas.

Massor av reformer har gjorts de senaste åren och dessa måste få tid att sätta sig. Jag anser att vi kommunpolitiker måste inse och ta vårt ansvar för att få ordning på skolan.

Igår kom flera rapporter som konstaterar att skillnaden mellan skolor i Sverige ökar. Detta är inte bra och till del är det fria skolvalet orsaken, men bara till del. Vi kan inte skylla på att vissa skolor drar till sig elever och vissa inte – Det är inte så enkelt. Alla skolor ska vara bra skolor och detta är ett kommunalt ansvar.

Per Thullberg, som har utrett när skolreformerna ska få effekt, sa igår bl.a. att vad läraren gör i klassrummet har stor betydelse. Visst är det så. Jag anser att lärarna är den största resursen vi har i skolan. En bra lärare kan fånga elevernas intresse, utmana, förklara på olika sätt och har förmågan att skapa en relation till eleverna. Ja, en bra lärare kan göra underverk.

Skolinspektionen skriver om vikten av kvalitetsarbete i skolan. De menar att skolan måste på ett nogsammare sätt anpassa undervisningen till varje elev och de pekar på rektorns ansvar.

Båda dessa synpunkter kokar ner till ledarskap. Det krävs kommunpolitiker som tar skolan på allvar, lyfter skolfrågorna och som säger att skolan är viktig. Det krävs kommunpolitiker som vågar ställa krav på skolledare och samtidigt ge dem frihet att ta ansvar för sina skolor. Det krävs modiga skolledare som tar rätt beslut på varje skola, formar sina lärarlag och ser till att rätt person är på rätt plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar