lördag 27 april 2013

Mindre barngrupper i förskolan

Idag har moderaterna i Örebro län förbundsstämma och jag har till denna stämma föreslagit att vi moderater lokalt och centralt ska verka för mindre grupper i förskolan.

I Örebro län har vi stora bekymmer med måluppfyllelse och kunskapsresultaten i våra skolor. Detta bör vi ta på största allvar och jag menar att det gäller att starta från grunden. Vi ska ha en bra förskola som förbereder barnen för skolan.

Med det tydliga pedagogiska uppdrag som förskolan idag har så gäller det att vi lokalt skapar rätt förutsättningar för att de ska lyckas.

När jag är ute och besöker förskolor är det en bra verksamhet jag möter och en personal med ambitioner och mål för sin verksamhet. Det som dock genomgående kommer fram i dessa samtal är att barngrupperna är för stora. Personalen efterfrågar mindre grupper för att få möjlighet att se varje barn, ge varje barn möjlighet till utveckling och på ett bättre sätt hjälpa de som har behov av extra stöd.

Föräldrar uttrycker samma sak. Stora barngrupper oroar. Ser verkligen personalen barnen? Har de tid att ge den trygghet och stimulans som behövs .

Små barn är vetgiriga och pigga på att lära sig saker. Vi måste förstå den stora betydelse som förskolan har för språkutveckling, samvaro och förberedelse inför skolstart.

I svaret på min motion är förbundets ledning positiva men inte tillräckligt positiva för att föreslå ett bifall. Jag hoppas kunna få stämman att inse vi är nya moderater och måste står upp för välfärden.

svt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar