tisdag 23 april 2013

Mer måste göras för att skydda ungdomar mot nätets avigsidor

Internet är ett fantastiskt verktyg för att hitta information och för att kommunicera med andra människor. För dagens unga är det den naturligaste sak i världen att skriva till någon i Peru, läsa en artikel ur en australiensisk tidning eller att lyssna på musik från den japanska topplistan.

En allt större del av ungas sociala umgänge sker idag via nätet och enligt SCB tillbringar var åttonde tjej mer än fem timmar om dagen med att chatta. Moderaterna i Örebro lägger därför under april månad förslag i våra Skolnämnder om att kartlägga hur skolorna arbetar för att förebygga grooming, nätextremism och nätmobbning.

Ansiktslösheten och anonymiteten på Internet lockar fram det sämsta ur annars skötsamma människor och ger de som inte är så snälla fritt spelrum. Vi kan läsa om hur modebloggerskor hotas med styckmord, om hur människor avskärmar sig från den riktiga världen för att istället radikaliseras i sällskap med åsiktsfränder, hur rykten om unga tjejer leder till upplopp i Göteborg och nu senast tragedin i vårt län. Sådant kan aldrig accepteras.

Det framstår med en otäck klarhet att Internet innehåller hot, extremism, kränkningar och sexuella avarter i en omfattning som unga kan ha svårt att hantera. Här har skolan ett stort ansvar som en del i sitt värdegrundsarbete.

Lika väl som skolan lär våra elever att ta hand om ett hem och kommunicerar demokratiska värderingar så måste skolan också lära dem att hantera den digitala världens utmaningar. Skolan måste ta ställning för att mobbning är oacceptabelt oavsett om det sker i en korridor eller på facebook. Den extremism som frodas i nätets utkanter står i motsats mot skolans demokratiska uppdrag och skolan måste ta ett aktivt ansvar för att bekämpa den.

Vi måste också lära av den tragedi som skett i vårt närområde. Vi vuxna måste göra allt i vår makt för att skydda barn från de vuxna som vill dem illa. Men vi måste också ge våra barn verktygen att kunna värja sig. Vi måste se till att både unga och föräldrar informeras om hur de som ägnar sig åt grooming lurar och förleder barn och hur man stoppar dem.

Internet är ett fantastiskt framsteg för såväl informationsinhämtning som sociala kontakter och med rätt stöd och rätt ramar öppnar sig världen för våra unga på ett sätt som är unikt i vår historia. Men med möjligheter följer också risker. Moderaterna vill att skolan ska ta ett ansvar för att motverka dessa risker. För att veta vad vi ska göra framöver måste vi veta var vi är.

Moderaterna begär därför en kartläggning av hur skolorna arbetar för att skydda elever från nätets baksida. Internet måste bli tryggt för våra barn och ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar