onsdag 3 april 2013

S och jobben

Idag inleder Socialdemokraterna sin kongress i Göteborg och våra tidningar är fyllda av kommentarer, lovord och uppmaningar. NA skriver på ledarplats att S liknar M när det gäller retoriken kring välfärdens kärnfrågor. Jag vet inte om jag håller med…

Tar man Örebro som exempel är socialdemokraternas ambition otydlig vad gäller välfärden. De gör besparingar och de prioriterar hellre betong än skola, barn och gamla. Socialdemokraterna i Örebro slår hellre ifrån sig och skyller på regeringen än tar ansvar för den politik de styr Örebro med.

Samma retorik går igen i dagens debattartikel, på NA debatt, signerad Baastad, Forsberg-Fransson och Karlsson. Allt skulle vara såå bra i Örebro och Örebro län om bara vi slapp Alliansregeringen.

De skriver bl.a. att det är förskräckligt att skatter har sänkts och att intentionerna med detta har varit otydliga. Att skatten har sänkts för låg- och medelinkomsttagare har Alliansregeringen tydligt signalerat, strategiskt genomfört och det har fått effekt. Dessutom har Löfven nyligen sagt att jobbskatteavdraget ska vara kvar – Om detta står det inte dagens S-inlägg…

De skriver heller inte om hur Löfvens skattechock på 30 miljarder kommer att slå mot jobb och företagande runtom i Sverige. Inget står om att Socialdemokraternas förslag lägger bördor på företag och hushåll som riskerar att hota återhämtningen. Detta som kommer att direkt drabba jobben i ett redan känsligt konjunkturläge.

Att man också undviker att skriva om S-förslagen om att fördubbla arbetsgivaravgifter för unga och att fördubblad restaurangmomsen är förståligt men beklagligt – Dessa förslag drabbar nämligen människor med svag förankring på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar