fredag 26 april 2013

En miljö värdig våra barn?

På onsdagens möte med Kommunfullmäktige hade jag en diskussion med Thomas Esbjörnsson (S) om deras hantering av Aspergereleverna som flyttats från WUC till Risbergska.

Det visar sig nämligen att det mesta är fel på Risbergska för eleverna med högfungerande autism som går på Samhällsvetenskapsprogrammet – Trångt, inga grupprum, deras lokaler ligger mitt i skolan, det är dåligt isolerat, de har ännu inte fullt fungerande data-uppkoppling och situationen i matsalen fungerar inte. För denna grupp av elever får detta stora konsekvenser.

Att behöva sitta för trångt innebär att det för vissa elever låser sig, de klarar inte av att jobba alls. Att inte ha några grupprum får stora konsekvenser. Just kombinationen små klassrum och inga grupprum gör det mycket svårt att bedriva en vettig undervisning.

Från att ha haft en lugn miljö med möjlighet till datoruppkoppling i lokalerna så fallerar det på Risbergska. Angående matsalen så har det blivit helt fel och inneburit att flera elever inte äter alls. Hälften kan äta i matsalen, några kan äta mat i de egna lokalerna som personalen då hämtar åt dem. Vissa kan inte, pga allt strul, äta alls.

Angående placeringen mitt i skolan så innebär det att vissa elever inte vill komma till skolan alls. De måste nämligen passera utrymmen där de andra eleverna finns vilket för vissa elever inte fungerar alls. De vänder i dörren.


Allt detta sammantaget gör att vissa elever under perioder måste vara hemma för att ta igen sig. Den stökiga miljön gör att de inte klarar av att vara i skolan.

Tidigare har Thomas Esbjörnsson lovat att den här elevgruppen skulle få samma villkor efter flytten - samma personal, trygghet och bra lokaler. Det blev inte så.

Här har vi en elevgrupp, drygt 20 elever, som tillhör välfärdens innersta kärna. De har varit i en miljö på WUC som var i stort sett perfekt, det mesta runt dem fungerade. Därmed fungerade undervisningen och de gjorde stora framsteg. Detta har den styrande majoriteten i Örebro raserat och glömt bort.

På min fråga om S-majoriteten är nöjd med den situation som råder för Aspergereleverna på Risbergska skolan var svaret från Thomas Esbjörnsson – JA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar