måndag 15 april 2013

Mer tid till mötet med elever

Idag har Skolverket presenterat en rapport om hur Sveriges grundskollärare spendera sin arbetstid. Det framgår att endast 34% av en lärares tid går till undervisning. Skrämmande lite. Det är dock en blid som bekräftas i alla de samtal jag har haft med lärare i Örebro den senaste tiden.

I samtalen anger de allra flesta lärare att det var undervisning och mötet med eleven som lockade dem till yrket. I nästa mening säger de att undervisning är det de sysslar minst med idag. De administrativa uppgifterna har tagit över och tiden till det de brinner för blir allt mindre.

Alliansregeringen har lovat mindre administration - de skriftliga omdömena ska minska i antal. Att beslutet dröjer kan man ju ifrågasätta eftersom detta är vad en hel yrkeskår skriker efter!

Men vi måste också lokalt ta vårt ansvar. Det finns mycket som vi på kommunnivå tycker att skolan ska göra som de egentligen borde slippa. Det går att rensa i skolans uppdrag och det går att vara tydligare i den kommunala styrningen anser jag.

I februari lämnade vi moderater in en motion till Fullmäktige som föreslår att en översyn av lärarnas administrativa börda ska göras. Översynen ska utmynna i förslag som gör att lärarnas tid mer används till undervisning.

Åsa Stenholt Vernerson, ordförande Svenska Läromedel och Jöran Enqvist, ordförande Sveriges Läromedelsförfattares Förbund skriver i Dagens Samhälle om rapporten och drar så klart växlar på den ökade användningen av datorer i skolan och bristen på vidareutbildning av lärare.

Jag tror på att använda modern teknik och för det måste självklart lärare ha utbildning och många måste säkert peppas i att se möjligheterna med Internet. Jag anser att datorer aldrig kan ersätta en bra lärare. En modern skola behöver ledare som tar den pedagogiska ledarskapet och utvecklingen på allvar, bra och välutbildade lärare och en för eleverna relevant teknik. För att detta ska varar möjligt krävs kommunpoltiker som avsätter rätt resurser till skolan.Sveriges Radio

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar