fredag 22 januari 2016

Tänk dig för innan du rör

Trygghet för alla i Örebro är nog det som diskuteras mest bland örebroarna just nu. Vi fick igår ytterligare ett fall av sexuella trakasserier på Gustavsviksbadet och i många har under den gångna veckan vittnat i tidning och radio om situationen på våra krogar.

Jag vill ha ett tryggt Örebro – för mig är det viktigt att vi alla kan vistas i offentliga miljöer och i Örebros nattliv utan att bli antastade och sexuellt ofredade.

Vi Moderater har agerat i frågan - exempelvis träffade vi här om dagen krögare och vakter för att diskutera hur Örebros nattliv kan bli tryggare. De vi träffade är positiva till vårt initiativ medan våra politiska motståndare anser att vi ska sitta still i båten och agera på interna möten i Rådhuset…

I krogmiljön händer massor av positiva men även negativa saker vilket de krögare vi träffade är medvetna om och gör sitt bästa för att hantera. De uttryckte dock att när det gäller sexuella trakasserier så är det svårt att upptäcka och att de oftast kan ingripa först efter att något har hänt. Krögarna menar att information är viktigt och att människor som blir antastade vågar säga till. På mötet kom de överens om att starta en kampanj #vågasägatill. Krögarna och vakterna vill också komma ut till elever i våra skolor och ge muntlig information.

Till detta är jag positiv – Jag stöttar fullt ut kampanjen och ser fram emot att den ska komma igång. Vi kommer också att lägga förslag om information till våra gymnasieelever om hur man ska bete sig på krogen. Vad är OK och vad som inte är OK samt vilka konsekvenser olika beteenden får för andra människor och i förlängningen även för den som utför dem. Vårt förslag är att skolan ska göra detta i samarbete med krögare och vakter.

På mötet pratade vi mycket om värderingar och den viktiga roll som föräldrar, skola och fritidsföreningar har. Vi får inte bara agera här och nu utan även jobba långsiktigt. Vi måste prata mycket mer om hur vi behandlar varandra och tidigt lära våra barn vad som gäller. En krögare sa: ”Det är så dags att prata värdegrund när 18-åringarna kommer ut på krogen – då är värderingarna redan satta!”

För mig är det viktigt att vi i detta också kampanjar mot de som angriper. Får dem att tänka till och fundera på konsekvensen av sitt agerande. MUF drar snart igång en kampanj - Tänk dig för innan du rör – vilket är så bra!

Jag förstår att andra politiker stressas över att Nya Moderaterna gång på gång ställer sig på Örebroarnas sida i trygghetsfrågan. Tyvärr ser inte S/KD/C problemen och de nonchalerar betydelsen av att tillsammans med Örebroarna jobba för ett tryggt Örebro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar