tisdag 31 juli 2018

Rivstart för Örebro

Med sex veckor kvar till valet börjar vi nu på allvar samla ihop våra styrkor för valrörelse. Det handlar om att planera kampanjer samt vässa budskap och argumenten.
För mig är skolan en av de stora frågorna och vi moderater går till val på mer kunskap i skolan. Det måste vara slut på ursäkter om varför elever år efter år inte får med sig tillräckligt med kunskaper och det måste vara slut på mobbning och kränkningar i klassrum och på skolgårdar.


Under den här mandatperioden har antalet elever som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet ökat – detta sker i Sverige och i Örebro. Vi måste på allvar ta tag i problemen här och nu samt se till att jobba långsiktigt.

Här och nu gäller det att satsa på ledarskap och se till att varje elev möter skickliga lärare. Det handlar om resurser till varje klassrum men också om att göra det vi, enligt forskning och beprövad erfarenhet, vet fungerar. Konkret i Örebro vill jag ha mer pengar till skolan och jag vill styra skolan med färre mål från oss i kommunpolitiker så att skolan kan fokusera på sitt kunskapsuppdrag.

På lång sikt måste svenska elever få mer tid i skolan. Vi moderater vill öka antalet timmar i skolan med start i lågstadiet och utökningen ska fokusera på svenska och matematik. Det är också bra för eleverna i Örebro att vi vill införa obligatorisk läxhjälp och lovskola.

Elever som behöver extra hjälp ska automatiskt få det. Det ska aldrig bero på i vilken skola eleven går eller huruvida de kommunala politikerna anser det vara en bra idé eller inte!

Får vi väljarnas förtroende om sex veckor så kommer jag och moderater i hela Sverige börja detta arbete den tionde september. Det är dags nu!


Rivstart för Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar